Těhotenské konzultace/poradny


Na konkrétní potíže a nejasnosti by Vám měl odpovědět Váš gynekolog.  Dnešní praxe je však většinou taková, že během 5 minut, kdy probíhá vyšetření si třeba na vše nevzpomenete,  necítíte se komfortně a bezpečně, pokud se rozhovor vede na gynekologickém lůžku nebo Vám přijde zbytečné s tím lékaře zatěžovat.
Těhotenské konzultace probíhají po dobu 1-1,5 hod, slouží především k navázání kontaktu a k budování důvěry mezi ženou a porodní asistentkou.  Zakládám si individuální přístupu, ženu vnímám jako celek a pracuji s celou její osobností.
 Během setkání probíráme všechna možná témata, která přímo či nepřímo souvisí s těhotenstvím. Od správné životosprávy až po samotný porod a období po něm. Doporučuji ženám správnou přípravu po fyzické i psychické stránce, abychom dosáhli maximálního uvolnění všech soustav v těle, které mohou mít zásadní vliv na uložení miminka v děloze a na samotný průběh porodu. Probíráme očekávání, přání i případné strachy.  Žena se dozví o všech možnostech vedení porodu, využití relaxačních technik, uvolňovacích masážích, aromaterapii. Mimo jiné pracuji s jedinečnou metodou spinning babies, využívám základy osteodynamiky, homeopatie a dalších technik.
Získáním nezbytných informací může žena formovat vlastní názor na porod a informovaně se rozhodnout o péči, která ji bude v těhotenství a u porodu poskytnuta.
Součástí schůzek může být také setkání s mužem/otcem dítěte, který tvoří přirozenou součást života ženy. Muž bude zasvěcen do problematiky těhotenství, získá sebedůvěrou, že bude své ženě oporou.
Cílem konzultací je podpořit ženinu přirozenou schopnost a sílu porodit vlastní dítě, dodat pocit bezpečí a jistoty v nových životních rolích.
Těhotenské konzultace probíhají formou osobních schůzek, po domluvě i v místě bydliště.