Doprovod k porodu

 

Co bych měla vědět, než začnu hledat doprovod k porodu?

 Pro začátek si určitě můžete promyslet, zda ke svému porodu chcete porodní asistentku nebo dulu. Mezi těmito dvěmi profesemi je totiž rozdíl. Například takový, že porodní asistentka je vysokoškolsky vzdělaná odbornice na fyziologii těhotenství, porodu i šestinedělí a je za svoji práci právně odpovědná. Dula je nezdravotník a poskytuje psychickou podporu a informace. Vzájemně se tyto profese krásně doplňují.

Soukromá porodní asistentka je registrovaná na příslušném Krajském úřadě a musí plnit všechny náležitosti určené zákonem a vyhláškami. Porodní asistentka může mít pracovní smlouvu v některé z porodnic a v takovém případě může pečovat o ženu během celého porodu samostatně, ve spolupráci s lékařem nebo dalšími členy týmu.

Mnou preferované porodnice pro doprovod: FN Ostrava, SZZ krnov, další dle domluvy

 Možnost péče v plných kompetencích porodní asistentky na základě smlouvy: SZZ Krnov, FN Ostrava,

 

Doporučuji využít možnosti komentované prohlídky a Dny otevřených dveří jednotlivých porodnic (info naleznete na webu nebo FB stránkách).

Přečíst si můžete i můj článek JAK TO CHODÍ V KRNOVĚ

 

 

DSC 4719 Renata foltysova

 

 

 

Doprovod a péče porodní asistentky

Porodní asistentka je vysokoškolsky vzdělaná zdravotnická pracovnice, která spolupracuje v týmu s dalšími odborníky.  Její  práce je zaměřena na  podporu v těhotenství, podporu  fyziologie porodu a péči v šestinedělí.

Ke své práci využívá hlavně svoje ruce, znalosti, intuici, poskytuje rady, uklidnění a podporu.  Základem pro péči je navázání vztahu a důvěry.  Žena je v péči porodní asistnetky ideálně před těhotenstvím nebo v jeho průběhu, kdy společně ladí představy a možnosti porodu. 

Péče soukromé porodní asistentky je vhodná pro ženy, kterým velmi záleží na zachování intimity u porodu a individuálním přístupu. V kompetencích porodní asistnetky je péče o zdravou těhotnou, samostatné vedení porodu, péče v šestinedělí o ženu a dítě, podpora kojení, péče o ženu a dítě v domácím prostředí. (Kompetence porodní asistentky)

DSC 4649 Renata foltysova kopie Renata foltysova

 

Jak pracuji?

Při své práci se snažím maximálně podpořit všechny představy rodící ženy, potažmo celého páru. U porodu využívám především navození klidné a podpůrné atmosféry. Po celou dobu se snažím o citlivý a podporující přístup. Základem je taky efektivní komunikace a důvěra s dalšími členy týmu.

Ve své práci v případě nutnosti preferuji nefarmakologické metody - aktivní polohování, bylinnou vaginální napářku, metody spinning babies, mexický šátek Rebozo, masážní oleje i aromaterapii. Všechny zásahy provádím výhradně po předešlém souhlasu.DSC 4723 Renata foltysova

 

Jak služba porodní asistentky probíhá?

  Služba se sestává ze dvou neoddělitelných částí a  je rámcově popsaná v Dohodě o spolupráci.

POHOTOVOSTje nedílnou součástí celé služby. Spočívá v nepřetržité podpoře na telefonu 24hod/denně od 37.tt až do porodu a neomezenou možnost konzultace aktuálního stavu po telefonu. (Částka za pohotovost tak pokrývá časovou náročnost a omezení osobního času.)

 DOPROVOD K PORODU –  podrobnosti doprovodu domlouváme na osobních schůzkách a ladíme k vaší spokojenosti.

 

,,Smyslem mé práce, je dát ženě důvěru a povzbuzení, že své děťátko zvládne porodit."

 

 DSC5750 Renata foltysova

Nadstandartní služba porodní asistentky

Některé ženy mají zájem zůstat doma ve svém prostředí  co nejdéle a do porodnice tak vyjet s opravdu rozběhlým porodem (ideál cca 3-4 cm otevřená porodní branka v závislosti na vzdálenosti porodnice).

V takovém případě nabízím možnost nadstandartní služby, kdy jako porodní asistentka přijedu k vám domů a pomohu Vám správně a bezpečně odhadnout vhodný čas k odjezdu do porodnice (součástí hodnocení může být vaginální vyšetření, poslech ozev miminka, zevní hmaty ke zjištění polohy miminka, detekce odtékající plodové vody atd.)

  DSC5790 Renata foltysova


 DSC5798 Renata foltysova

Ceny za služby:

  • Doprovod k porodu celkem 20 000,-  + cestovné do porodnice (mimo Ostravu) a zpět  á 7 kč/km.   
  • Kombinovaná péče porodní asistentky a duly, kdy je péče rozdělena  - 15 000,- 

(Cestovné do porodnice SZZ Krnov z mého bydliště v Ostravě je účtováno 840,- celkem tam a zpět  za 120 km)              

platba je rozdělena na rezervaci termínu 3000,- + porodní pohotovost 7000,- na začátku 37tt. + doplatek 10 000,- po porodu

 

  • Nadstandartní služba porodní asistentky pro klietnky 1000,- + 7kč/km cestovné
  • Nadstandarní služby porodní asistenky pro ženy 3500,- + 7kč/km cestovné

 

 Platba na  základě fakturace účet Raiffeisen bank: 220330220/5500

  DSC6217 Renata foltysova

 DSC6277 Renata foltysova

Každý může prožít pozitivní porodní zkušenost.