Proč mít porodní asistentku

Porodní asistentka

 Podle ministerstva zdravotnictví zní definice profese porodní asistentky jasně : ,, ……. porodní asistentka poskytuje zdravotní péči v porodní asistenci, to je zajištění nezbytného dohledu, poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky, vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence, součástí této zdravotní péče je také ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie. Dále se porodní asistentka ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči.“ (MZČR , obor porodní asistentka)

 

baby 22079 640

 

A teď jasně a přehledně….

Porodní asistentka dále jen PA je samostatně pracující nelékařský pracovník s úspěšně dokončeným vyšším odborným (dříve) nebo vysokoškolským vzděláním (minimálně 3 roky s titulem Bc.). V ČR je zvykem, že je zařazena do multidisciplinárního týmu na oddělení gynekologie a porodnictví, popřípadě v terénu nebo komunitě a ve spolupráci s lékaři poskytuje zdravotní péči.

Nicméně PA jako taková ze zákona disponuje řadou kompetencí, které může vykonávat zcela samostatně a také za ně odpovídá. Patří sem především péče o zdravé ženy během těhotenství, vedení fyziologického porodu, péče o novorozence, péče o ženu v šestinedělí, laktační poradenství, edukativní činnost, ale také včasné rozeznání nefyziologických procesů v období těhotenství, při porodu a šestinedělí a následné upozornění lékaře.

Znamená to tedy, že porodní asistentka může být ženě nápomocná ve všech etapách těhotenství, doprovodit ji a podpořit u porodu, který jako zdravotnický pracovník může vést a zasahovat do něj na svoji odpovědnost, dále pak poskytnout poporodní péči, laktační poradenství, péči o novorozence. Přistupuje k ženě individuálně, s úctou k jejím potřebám. Poskytuje pravdivé informace o zdravotním stavu a nabízí možnosti různých přístupů.

Všechny tyto kompetence porodní asistentky znamenají minimalizaci personálu u porodu a příjemnou důvěrnou atmosféru, která je u porodu důležitá.

 

 

 

Dula

  Je to žena, která absolvovala roční školící kurz. Práce duly, patří mezi nezdravotnické pomáhající profese. Dula doplňuje práci porodních asistentek, lékařů, zdravotních sester a také psychologů a dalších odborníků. V tomto smyslu je členem týmu, který se o ženu v období těhotenství, porodu a šestinedělí stará.

Provází ženy a jejich rodiny těhotenstvím, porodem a poporodním obdobím. Poskytuje ženě laskavou podporu a informace pro její samostatné rozhodování. Během porodu vytváří příjemnou atmosféru a prostředí vhodné pro porod. Poskytuje psychickou podporu, povzbuzuje, pomáhá s uvolněním a úlevou od bolesti a hledáním vhodných poloh během porodu. Je připravena být oporou každé ženě, ať se rozhodne pro jakýkoliv způsob porodu nebo se porod jakkoliv vyvine. Pokud ženu doprovází partner nebo příbuzná či kamarádka, pak se dula stává oporou též pro ně.

Dula nemá žádné kompetence vést nebo aktivně zasahovat do porodu. Je pouze podporující osobou. K porodu potom chodí asistovat nemocniční porodní asistentka, lékař, popřípadě další personál.