Výpočet termínu porodu

Vzhledem k moderním technologiím se i výpočet a určení týdne těhotenství stalo velmi snadnou záležitostí, nikoli však úplně přesnou.Stále platí, že fyziologické, tedy normální těhotenství probíhá 280 dnů a to odpovídá 40 týdnům (á 28 dní měsíc) plus mínus 14 dní.

Možnosti výpočtu termínu porodu

Nejen lékaři, ale i porodní asistentky jako základní techniku využívají výpočet týdne těhotenství podle poslední menstruace. Pokud tedy známe  1.den poslední menstruace, stačí k němu připočíst 280 dnů. Aby to bylo snazší, provádí se výpočet od konkrétního dne + 1 rok – 3měsíce + 7 dnů anebo se také od 1.dne poslední menstruace odečte 40 dnů a dostaneme výsledek.Výpočet týdne těhotenství je  přesný pouze v případě pravidelného menstruačního cyklu v trvání 28 dnů a za předpokladu, že k početí došlo 14.den cyklu. V případě, že má žena cyklus přirozeně delší, je třeba k číslu 7 přičíst tolik dnů navíc, o kolik byl cyklus delší.Stejně přesná je i informace, pokud žena zná přesné datum, kdy došlo k početí. Od tohoto data se pak odečte 38 týdnů a dostaneme předpokládané datum. Řada internetových portálů nabízí šikovné kalkulačky a není třeba nic složitě počítat.

Další možností výpočtu týdně těhotenství je určení podle ultrazvukového vyšetření v I. trimestru, tedy někdy mezi 6. – 14.týdnem. I tento výpočet je spíše orientační. Využívá se při něm biometrických parametrů CRL (crown – rump lenght) tzv. temeno – kostrční délka.  Naměřené hodnoty se potom převádí do tabulky normogramů, tedy typických velikostí plodu pro daný věk. Technika je velmi citlivá na přesnost a každý milimetr na víc už ukazuje větší stáří plodu. Nejpřesněji lze embryo změřit mezi 8.-10. týdnem, kdy lze plod relativně snadno zobrazit a díky tomu, že se zatím příliš nepohybuje i docela přesně změřit.

Konečný termín porodu by tak měl být stanoven do konce 14. týdne a měl by být viditelně uveden v těhotenské průkazce. Takto stanovený termín porodu je již neměnný a bere se jako závazný při všech dalších postupech. Ne všechny miminka však mají v bříšku kalendář a hodinky. A tak není divu, že se v termínu porodu rodí asi jen 4 % miminek, 60-70 % miminek do 10. dne po termínu a několik nedočkavců i velmi brzy před termínem. Samotný termín by se tak měl stát pouze orientačním prvkem, který je doplněný kvalitativním vyšetřením ke zjištění zdraví děťátka.

IMG 20190401 100035

 

Některé studie ukázaly, že výpočty termínů porodu bývají při výpočtech často zkráceny a to může vést k řadě  nepotřebných zásahů. Mnohdy dochází k intervencím i u žen, které svůj termín ve skutečnosti ještě nepřekročily. Jedna dánská studie přišla s vyhodnocením, že pokud by se prodloužila doba těhotenství z 280 na 282 dní velmi se tím sníží nutnost intervencí. Samotné přesáhnutí stanoveného termínu porodu v sobě ukrývá řadu potenciálních intervencí ze strany porodníků. Jednou z nejčastějších intervencí je i vyvolání porodu. Pokud někdo o takové intervenci, jako je vyvolání porodu z důvodu překročení termínu uvažuje, je velmi nutné samotný termín určit s veškerou možnou přesností a precizností.

Na délce těhotenství se však podílí řada dalších faktorů, jako je třeba věk, etnická příslušnost nebo počet předchozích porodů. Rozsáhlé studie vypozorovaly, že těhotenství trvá kratší dobu u černošek, potom u žen mladších 19 let nebo starších 34 let, u žen které již rodili nebo u žen čekajících chlapečka.

Na délce a kvalitě těhotenství se však nejvíce podílí péče, která je ženě dávána. Jako nejefektivnější se jeví péče jedné osoby - porodní asistentky, v celém průběhu těhotenství, le i u porodu. Tato péče přináší řadu benefitům jako je lepší pocit ženy ze známého člověka, měnší počet nutných zásahů do porodu, méně časté nutné ukončení porodu operační cestou a další.