Poranění novorozenců u porodu

Poranění novorozenců, které vzniknou v souvislosti s porodem se bohužel stále objevují častěji, než je nutné. Ve velké většině případů za to mohou necitlivé manévry během porodu. Tyto poranění zvané také KISS SYNDROM jsou velmi vážné a následky mohou přetrvávat celý život.

U přirozeného porodu (rozumějte u porodu, který probíhá ve svém tempu) jsou 2 hlavní aktéři: rodící žena a rodící se dítě.

Pokud některého z těchto hlavních účastníků omezíme nebo vyřadíme z provozu (léky, omezením polohy, pohybu atd.), musí přijít někdo třetí, kdo situaci vyřeší. Největším problémem tohoto tématu je fakt, že mnoho lékařů a porodních asistentek popírá jeho existenci nebo o tom ani neví. Bohužel čísla jsou neúprosná a takto poškozených dětí je více než 40 %. Mezi nejčastější zranění patří poranění brachiálního plexu, hluboká blokáda pátěře nebo blokáda ve skloubení týlní kosti s prvním krčním obratlem. Zranění jsou to vážná a velmi bolestivá.

 

Hlavní příznaky hlubokých blokád:

 • problémy s přisátím k prsu i se samotným sáním
 • nepřiměřené slintání
 • neutišitelné záchvaty pláče
 • nespokojesnost novorozence
 • krátké spánky
 • potíže s polykáním
 • nespokojenost v pozici na bříšku
 • stáčení hlavy k jedné straně
 • neklidný spánek
 • fixace zraku na preferované straně
 • zažívací problémy, koliky

Zde se podívejte na skutečné příběhy                                                              zdroj: internet

 

Tyto děti jsou označovány za ty "náročné nebo zlobivé". Nejčastějšími projevy poranění brachiálního plexu nebo subluxace krčních obratlů jsou právě zvýšená plačtivost, potíže s kojením, stáčení hlavičky k jedné straně. A pokud není problém dlouhodobě řešen, přechází v chronické bolesti hlavy, poruchy koncentrace, poruchy v motorickém vývoji a koordinace a mnohé další. 

Hlavními důvody vzniku těchto poranění jsou nešetrné manévry při porodu. Především násilný manévr při zevní rotaci a při porodu raménka, dále instrumentální operativní porod (VEX/kleště), nešetrný porod císařským řezem, Kristellerova exprese (tlak porodníka na fundus dělohy), velká porodní váha miminka (přes 4 kg), poloha koncem pánevním ( při porodu v leže na zádech).

K těmto poraněním nedochází proto, že by lékaři byli zlí. Z velké většiny chtějí naopak ženě a dítěti pomoci v nouzové situaci. Bohužel neznalostí této problamatiky mohou spíše uškodit než pomoci. Potíž vnímám především v dosavadním stylu péče, kdy se o těhotnou i rodící ženu stará porodník a má za ženu i dítě "zodpovědnost" a  je tomu tak do doby, dokud je dítě uvnitř v děloze.  Základní motivací většiny porodníků tedy je miminko dostat ven z dělohy, kdy přechází do péče pediatra nebo neonatologa.  Čím dříve a rychleji, tím z pohledu porodníka lépe. A zde je to sporné místo. To, že dítě opustí dělohu své matky, ještě neznamená, že je vše v pořádku. Bohužel se veškeré statistiky zaměřují na tzv. perinatální úmrtnost – tedy počet dětí mrtvě narozených nebo zemřelých krátce po porodu. Ale vůbec nikoho nezajímá kvalita života narozených dětí. 

Dnes víme, že žena i dítě jsou aktivními účastníky porodu. A je potřeba jim oběma poskytnout náležitou podporu. Základem pro dobrý porod je využítí především aktivního  pohybu rodící ženy, která se může volně pohybovat a měnit polohy. Nepatrné pohyby, které umožnují klouby pánve, tak poskytují miminku více místa a snadnější prostup.  Velice důležitá je i samotná porodní poloha. Pokud je žena nucena ležet na zádech, nemůže dojít k přirozenému oddálení křížové kosti, a tedy ke zvětšení průměru v oblasti pánevního východu. Tento rozdíl činí až 30 % celkového prostoru.

IMG 20190412 090705

                                                                                                                                                                                              z knihy The female pelvis Anatomy and exercise

Prevence

Nejdůležitější je v této oblasti prevence. Tzn. vybrat si poskytovatele služeb, který je obeznámen s touto problematikou a umí tomu účinně předcházet. Z mnoha studií vyplývá, že nejlepším poskytovatelem u nízkorizikového porodu je péče porodní asistnetky, která ženu dokáže vést a podpořit. Jako nejzásadnější se jeví pochopení porodního děje a přirozených sil, které u porodu pracují.  Je velice důležité umožnit nenásilný porod hlavičky a ramének ve spolupráci s rodícím se miminkem za kontrakce, která zpevní dělohu. Dítě se tak samo nožičkami zapře o pevnou stěnu dělohy a samo provede náklon k porodu raménka. Je naprosto proti fyzikálním zákonům i proti porodní procesu  vyžadovat po ženě tlačení na povel mimo kontrakci!!! Zásadní roli hraje i zvolená porodní poloha.

Není výjimkou, že po obtížném porodu je ženě podáno vysvětlení, že za tuto komplikaci vlastně může ona sama. Že její pánev nebyla dost prostorná, že špatně tlačila, že byla příliš unavená, že miminko bylo velké atd...Pokud jsou poškození vážná a mají vliv na kvalitu života dítěte, je to právě matka, která si pak vše vyčítá, ačkoli byl činitelem někdo jiný.

 

Kdo nezná možnosti, jako by žádné neměl.

 

Aby byla léčba těchto poranění možná a učinná je důležité je co nejdříve diagnostikovat a začít s jemnou nápravou. Pouze zkušení terapeuti, kteří pracují s jemnými metodami dokáží zmírnit, někdy i plně vyřešit příčiny hlubokých blokád.Účinnou možností je terapie pomocí OSTEODYNAMIKY, která umí uvolnit hluboké blokády. Více o osteodynamice ZDE