Jak to chodí v Krnově

Porodnice Krnov je maličká porodnice, která leží v malebném kraji poblíž hranic s Polskem. Samotné městečko je příjemné a klidné, stejně jako krajina v okolí, která láká k procházkám. Svojí velikostí patří spíše k těm menším, rodinným nemocnicím. Často jste  mohli ve spojitosti s porodnicí Krnov mohli slyšet řadu více či méně pravdivých historek. Pro začátek je třeba si uvědomit, že je to stále nemocnice, která se musí řídit doporučenými postupy ČGPS a interními předpisy. Ale i tyto nutné postupy působí jinak, pokud Vám péči poskytují zdravotníci, kterým na Vás záleží.

Poranění novorozenců u porodu

Poranění novorozenců, které vzniknou v souvislosti s porodem se bohužel stále objevují častěji, než je nutné. Ve velké většině případů za to mohou necitlivé manévry během porodu. Tyto poranění zvané také KISS SYNDROM jsou velmi vážné a následky mohou přetrvávat celý život.

Výpočet termínu porodu

Vzhledem k moderním technologiím se i výpočet a určení týdne těhotenství stalo velmi snadnou záležitostí, nikoli však úplně přesnou.Stále platí, že fyziologické, tedy normální těhotenství probíhá 280 dnů a to odpovídá 40 týdnům (á 28 dní měsíc) plus mínus 14 dní.

Kojení není věda

Celé těhotenství se ženy chystají na den "D", tedy porod. Chystají se do nejmenších detailů, aby vše proběhlo, pokud možno hladce a rychle. Někdy to vyjde přesně podle představ, někdy je to všechno zcela jinak. Pravdou ale zůstává, že porodem to všechno zdaleka nekončí. Ba naopak... Asi ne nadarmo se šestinedělí říká 4. trimestr, během kterého se spolu žena i dítě sžívají.

Proč mít porodní asistentku

Porodní asistentka

 Podle ministerstva zdravotnictví zní definice profese porodní asistentky jasně : ,, ……. porodní asistentka poskytuje zdravotní péči v porodní asistenci, to je zajištění nezbytného dohledu, poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky, vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence, součástí této zdravotní péče je také ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie. Dále se porodní asistentka ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči.“ (MZČR , obor porodní asistentka)